MENU

Koszyk

0 Produkty - 0,00 zł

REGULAMIN SKLEPU

§1. Definicje

Ilekroć jest mowa o:

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http://www.dobrywzrok.pl/.

Operatorze – należy przez to rozumieć właściciela sklepu Gabinet Soczewek Kontaktowych Marek Skorupski.

Kliencie – należy rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem potrzeby zgody przedstawiciela ustawowego co do czynności wymagających jego zgody, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

Podmiocie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną bądź jednostkę organizacyjną której ustawa przyznaje zdolność prawną będąca dysponentem promocji;

Towarze – należy przez to rozumieć zbywalną i dopuszczoną do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rzecz, usługę bądź inne prawo majątkowe.

Zamówieniu - należy przez to rozumieć czynność wykonywaną przez Klienta za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz poprzez przycisk "Zamówienie".

Koncie – należy przez to rozumieć przydzieloną danemu Klientowi, identyfikowaną za pomocą adresu e-mail, część sklepu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań.

§2. Warunki korzystania ze sklepu dobrywzrok.pl

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest rejestracja.

Rejestracja następuje poprzez założenie konta klienta oraz potwierdzenie rejestracji poprzez zalogowanie się przez klienta za pomocą loginu (podany przez klienta adres mailowy) oraz hasła, które zostają wysłane na podany przez klienta adres mailowy.

Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Użytkownicy mają obowiązek podania własnych, prawdziwych danych osobowych.

§2. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Gabinet Soczewek Kontaktowych zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

6. Firma Gabinet Soczewek Kontaktowych zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.dobrywzrok.pl/strefaklienta są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

8. Firma Gabinet Soczewek Kontaktowych wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

9. Istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru w Gabinecie Soczewek kontaktowych.

§5. Polityka prywatności i bezpieczeństwo

Operatorem danych osobowych użytkowników jest Gabinet Soczewek Kontaktowych Marek Skorupski ul. Szewska 5/6 61-760 Poznań tel. 061 853-23-45, e-mail: kontakty@dobrywzrok.pl.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu prowadzenia sklepu internetowego i zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, z związku ze świadczeniem usług związanych z działaniem sklepu i zapewnieniem jego sprawnego funkcjonowania.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,

 • czas wysłania odpowiedzi,

 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • Informacje o adresie IP.

 • Informacji odnośnie nieodnalezionych stron

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Użytkownik ma prawo do:

 • poprawiania,

 • uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania podanych danych,

 • przeniesienia danych,

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych.

  W tym celu należy skontaktować się z działem obsługi klienta ds. sprzedaży internetowej za pomocą adresu mailowego sklep@dobrywzrok.pl lub kontakty@dobrywzrok.pl bądź skontaktować się telefonicznie 618 53 23 45.

§5. Pliki cookies

Sklep dobrywzrok.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania zasobów i możliwości sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej platformie.